Thursday, March 19, 2009

නංගියෙ නංගියෙ

නංගියෙ නංගියෙ පොඩි ගවුම - උස්සල පෙන්නන්නකො කැවුම
මං පොඩි කාලේ දැක්කට පස්සසෙ - දැක්කෙම නෑ කැවුම

අයියේ අයියා වල් කැරියා - කිව්වොත් කියන්නෙ හුකන කතා
අයියා අයියගෙ පොල්ල පෙන්නුවොත් පෙන්නනවා කැවුම

සුමනෝ

බෝල බෝල තන් දෙපසට වැනෙනව
මරදානේ ගෙදරින් මම ගේනව
පිළිකන්නේ මම ගොනෙක් ගහනවා//
පොලීසියෙන් ඒවිද සුමනෝ//

එළියට කීයද ඇතුළට කීයද
මට නම් නැහැ වෙනසක් දැනුනේ . . .//
බොම්බිලි සුවඳ හමන්නේ 
මන්නාරම සිහි වන්නේ . . .//

පොලිසියෙ පාර ද හමුදා පාර ද
මගේම පාර ද වැඩිය සැර . . .//
ගමයගෙ පාර සැරයිනේ
හෙමිහිට උඹ කොඳුරන්නේ . . .//

තොරණ

තුන් වෙනි කොටුවෙන් බැලූවම පස් වෙනි කොටුවත් පේනව
බිම්බිසාර ඒ කොටුවේ සුජාතාට ගල් කපනව
සිවු වෙනි කොටුවේ තොරතුරු කියන්න යන්නේ සුමිතුරු
හුත්ත පතුරු පක විසිතුරු ඇරියනෙ පක හම යනතුරු
මෙන්න තොරණෙ විස්තරේ - සත දහයයි පත්තරේ
පස්වෙනි කොටුවේ අගදී හය වෙනි කොටුවත් පේනව
සඳ කිඳුරා සඳ කිඳුරිගෙ බනිස් ගෙඩිය අතගානව
සඳ කිඳුරීය සඳ කිඳුරගෙ කෙහෙල් ගෙඩිය ලෙලි ගහනව
සංසාරෙන් එතෙර වෙන්න උඩ පැන පැන උන් හුකනව
මෙන්න තොරණෙ විස්තරේ - සත දහයයි පත්තරේ
හත් වෙනි කොටුවේ විස්තර මේ විදියට අපි කියනව
බලූ පරපුර රැුක ගන්නට බල්ලා බැල්ලිට හුකනව
සංසාරෙන් එතෙර වෙන්න දෙන්න දෙපැත්තට අදිනව
මෙන්න තොරණෙ විස්තරේ - සත දහයයි පත්තරේ

සාල වනේ

ඉන්දියාවෙ සාල වනේ අලියෙක් හිටියා
ළමයො අලියෙක් හිටියා
ඒ අලියට ගව්වක් දිග පයියක් තිබුණා
ළමයො පයියක් තිබුණා
මේ පයියත් කරගහන්න වඳුරෙක් හිටියා
ළමයො වඳුරෙක් හිටියා
දවසක් දා මේ අලියට තදයක් හැදුනා
ළමයො තදයක් හැදුනා
එහා වනේ ඇතින්නටා හුකන්න ගත්තා
ළමයො හුකන්න ගත්තා
අලිය උස්සල දෙනවා අලිය පද්දල දෙනවා
ළපටි වඳුර ගහේ ඉඳන් අතේ ගහනවා
ළපටි කැරි විසිවෙනවා - එව්වට කූඹි වහනවා
කූඹි කාපු පොඩි වඳුරා පයිය කසනවා
අලි හුකතෙයි අපි තැලෙතැයි
කියල කියනවා
ළමයො කියල කියනවා

පයියා නගී

පයියා නගී වැනි වැනි - හුත්ත දිලෙයි තරු වැනි
මගෙ පුකේ කලූවනේ - හුකපං පුතේ ඇන්තනි

අම්ම නුඹේ ඩුබායි ගියා - ඩුබායි පොලූ ලොවිනු කියා
උඹේ අම්ම්ට පුකේ ඇරියෙ - මමයි මෙයා
පයියා නගී . . .

තනේ අතට අරන් දෙතේ - මෑ මලටත් කිතිකවතේ
දාර පකෙන් හතක් දෙතේ - හුත්ත පලමි ඉතින් අනේ
පයියා නගී . . . 

මද්දහනේ මරු කතරේ

මද්දහනේ මරු කතරේ අව් රශ්මිය මකා
සල්ලි සොයා ගෙන එන්නට මැද පෙරදිග ගියා
මෙවන් ගමන් මා නම් ගියෙ මගේ කිම්බ මකා
රත්තරනින් වෙන කිම්බක් හදවන්නට සිතා

මැද පෙරදිග ඩුබායි රටට පැමිණි දොහේ එදා
දාර වැටුණු අරාබි පොලූ වට කර ගති මෙමා
තොරක් නැතිව ඇඟ උඩ නැග ගහපු ගැහිලි නිසා
හොඳට තිබුණු මගෙ කිම්බේ කට රුවිතෙට ගියා

පිට නොයන ලෙසට

පිට නොයන ලෙසට බඩු ගැහුවා 
ආදි සිංහලූන් - පිට නොයන ලෙසට බඩු ගැහුවා //
මරදානේ ගොන් බඩු ටික නැත්නම් වේලිල්ලේ සිංහලයා //
අන්තිෙමිදී ඒඞ්ස් හදා ගෙන
හතර රියනෙ සැතපෙන්නා
පිට නොයන ලෙසට . . .

සිංහල පොල්ලට හුරු නැති හින්දා - රට සුද්දට අල්ලාලා //
අන්තිමේදී ගිය ගිය තැන - ඉඳ ගන්න බැරිව තටමන්නා //
පිට නොයන ලෙසට . . .
මරදානේ ගොන් බඩු . . .